VirtuOSS
Poskytujeme služby v odbore rádiológia so zameraním na stomatológiu.

3DCT snímka

Dentálne CT i-CAT® je jedinečné zariadenie, ktoré sprístupňuje lekárom 3D technológiu a mení pohľad na diagnostiku a plánovanie liečby. Hlavný a neodškriepiteľný argument pre využívanie dentálneho CT je záťaž pacienta v porovnaní s klasickým CT, ktorá je v tomto prípade viac než 20x nižšia.

Enormne vysoká dávka žiarenia pri štandardnom CT vyšetrení neumožňuje vyšetrovať deti, ktoré tvoria väčšinu ortodontických pacientov. Nízka záťaž pacienta otvára možnosti aj pre ďalšie indikácie a lekárske profesie (ORL, endodoncia, implantológia, ortodoncia, maxilofaciálna chirurgia...).

Pacient je pri snímkovaní v prirodzenej polohe a tak nedochádza k deformácii mäkkých tkanív, čo je veľmi dôležité pre plánovanie a simuláciu liečby v ortodoncii a chirurgii. Samotné vyšetrenie netrvá dlhšie ako 15 min.

Softvér na spracovanie dát z dentálneho CT i-CAT®  poskytujeme zadarmo a dodávame ho na CD spolu s údajmi pacienta, vďaka čomu si lekár sám môže robiť ľubovoľné rezy vo svojej ambulancii.

Doteraz oprávnený strach z vysokého zaťaženia pacientov odrádzal stomatológov od používania 3D technológií. V súčasnosti záujem stomatológov o snímky z dentálneho CT i-CAT® dokazuje, že táto obava už pominula a s nadšením objavujú nové možnosti diagnostiky pacienta, ktoré im toto 3D zariadenie ponúka.

Výhody dentálneho CT i-CAT®:

  • Podstatne nižšia dávka žiarenia (rozsah podľa rozlíšenia) - ConeBeam CT: 25 – 64 µSv. Klasické CT: 1200 – 3300 µSv
  • Rýchly sken – 8s (pulzný) / 25 µSv – vhodný aj pre deti (ortodoncia, retinované zuby, rázštepoví pacienti)
  • Vysoké rozlíšenie: 0,4–0,125 mm
  • Celohlavová snímka: až 17 x 23 cm

3D snímky z dentálneho CT:

Implantológia

 

Meranie hustoty kosti, plánovanie implantátov. Vďaka nízkej dávke žiarenia je vhodné aj kontrolné vyšetrenie po implantácii. Automatická detekcia nervového kanála

Vyšetrenie TMK

 

3D rekonštrukcie

 

ORL 

 

Chronické zápaly dutín, dýchacie cesty, diagnostika nielen hladiny patologického sekrétu, ale aj rozlíšenie hypertrofie sliznice

Endodoncia 

 

Určenie počtu kanálikov

Ortodoncia 

 

Retinované zuby, rázštepoví pacienti, určenie presnej polohy zubu, určenie šírky alveolu a kvality kosti, ankylotické zuby, možnosť kefalometrickej analýzy pravej a ľavej strany samostatne. Z jedného CT vyšetrenia je možné rekonštruovať aj OPG a TeleRTG

   Späť na služby

Hygienické pravidlá

Dodržiavame všetky hygienické pravidlá, preto si aj Vás dovoľujeme požiadať o korektnosť pri Vašom vyšetrení, aby ste neohrozili seba, ostatných ako aj nás, ktorí sa snažíme pracovať najlepšie ako vieme a ako nám súčasná situácia dovoľuje. Ďakujeme za pochopenie

Copyright 2022 VirtuOSS
Žiadanka v PDF