VirtuOSS
Poskytujeme služby v odbore rádiológia so zameraním na stomatológiu.

Intraorálna snímka zubov

Intraorálny RTG prístroj (röntgen v ústach) umožňuje zobraziť detailnejšie Vaše jednotlivé zuby (korunkovú a koreňovú časť ) ako aj medzizubné priestory – tzv. bitewing (BW).

Využíva sa aj na zistenie patologických ložísk pri hrote zubného koreňa, pri ošetrovaní koreňových kanálikov atď.

Späť na služby

Hygienické pravidlá

Dodržiavame všetky hygienické pravidlá, preto si aj Vás dovoľujeme požiadať o korektnosť pri Vašom vyšetrení, aby ste neohrozili seba, ostatných ako aj nás, ktorí sa snažíme pracovať najlepšie ako vieme a ako nám súčasná situácia dovoľuje. Ďakujeme za pochopenie

Copyright 2022 VirtuOSS
Žiadanka v PDF