VirtuOSS
Poskytujeme služby v odbore rádiológia so zameraním na stomatológiu.

Kefalometrická analýza

Možnost vyhodnotenia Tele RTG snímok pre ortodonciu (Olomouc, Williams, Hasund, Ricketts, individuálna...)

Späť na služby

Hygienické pravidlá

Dodržiavame všetky hygienické pravidlá, preto si aj Vás dovoľujeme požiadať o korektnosť pri Vašom vyšetrení, aby ste neohrozili seba, ostatných ako aj nás, ktorí sa snažíme pracovať najlepšie ako vieme a ako nám súčasná situácia dovoľuje. Ďakujeme za pochopenie

Copyright 2022 VirtuOSS
Žiadanka v PDF