VirtuOSS
Poskytujeme služby v odbore rádiológia so zameraním na stomatológiu.

Extraorálna snímka zubov

Hlavným kritériom pri výbere nami používaného panoramatického RTG zariadenia bola predovšetkým kvalita snímok a čo najnižšia radiačná záťaž pre pacienta. Značka Orthopantomograph® OP200D fínskeho výrobcu Instrumentarium Dental splnila požiadavky modernej stomatologickej rádiológie.

Vďaka hĺbke ostrosti a systému automatickej korekcie expozície dokážeme vytvoriť kvalitné panoramatické snímky s vysokou diagnostickou hodnotou. Ďalšou vymoženosťou tohto zariadenia je kompenzácia tieňa chrbtice - Automated Spine Control (ASC). V detskom režime používame nižšiu dávku a kratšiu expozíciu, čo znižuje radiačnú záťaž až o 40%.

Pri digitálnom spracovaní snímok dávame k dispozícií aj výkonný softvér Cliniview, ktorý umožňuje ukladanie, prehliadanie a automaticky optimalizuje rozsah stupňa šedej farby a zaručuje excelentnú kvalitu obrazu.

Vďaka 12 zobrazovacím programom máme možnosť pre Vás zhotoviť hlavne:

  • Panoramatickú snímku zubov
  • Tele RTG (kefalogram) - bočné röntgenové snímky s detekciou mäkkého tkaniva. Tieto snímky sa používajú najviac v ortodoncii..
  • AP/PA projekcie
  • Projekcie TMK
  • RTG ruky – určenie skeletálneho veku

Späť na služby

Hygienické pravidlá

Dodržiavame všetky hygienické pravidlá, preto si aj Vás dovoľujeme požiadať o korektnosť pri Vašom vyšetrení, aby ste neohrozili seba, ostatných ako aj nás, ktorí sa snažíme pracovať najlepšie ako vieme a ako nám súčasná situácia dovoľuje. Ďakujeme za pochopenie

Copyright 2022 VirtuOSS
Žiadanka v PDF