Home | Sitemap    
O nás | Služby | Cenník | Pracovná doba | Galéria | Kontakt | Žiadanka

Dentálne CT i-CAT®

Dentálne CT i-CAT®

Dentálne CT i-CAT® je nové, jedinečné zariadenie, ktoré sprístupňuje lekárom 3D technológiu a mení pohľad na diagnostiku a plánovanie liečby.

Hlavný a neodškriepiteľný argument pre využívanie dentálneho CT je záťaz pacienta v porovnaní s klasickým CT, ktorá je v tomto prípade viac než 20x nižšia.

Enormne vysoká dávka žiarenia pri štandardnom CT vyšetrení neumožňuje vyšetrovať deti, ktoré tvoria väčšinu ortodontických pacientov. Nízka záťaž pacienta otvára možnosti aj pre ďalšie indikácie a lekárske profesie (ORL, endodoncia, implantológia, ortodoncia, maxilofaciálna chirurgia...).

Pacient je pri snímkovaní v prirodzenej polohe a tak nedochádza k deformácii mäkkých tkanív, čo je veľmi dôležité pre plánovanie a simuláciu liečby v ortodoncii a chirurgii.

Softvér na spracovanie dát z dentálneho CT i-CAT® sa poskytuje zadarmo a je možné dodávať ho na CD spolu s údajmi pacienta, vďaka čomu si lekár sám môže robiť ľubovoľné rezy vo svojej ambulancii.
  Doteraz oprávnený strach z vysokého zaťaženia pacientov odrádzal stomatológov od používania 3D technológií. V súčasnosti vysoký záujem stomatológov o snímky z dentálneho CT i-CAT® dokazuje, že táto obava už pominula a s nadšením objavujú nové možnosti diagnostiky pacienta, ktoré im toto 3D zariadenie ponúka.

Výhody dentálneho CT i-CAT®:
 • Podstatne nižšia dávka žiarenia (rozsah podľa rozlíšenia) - ConeBeam CT: 25 – 64 µSv Klasické CT: 1200 – 3300 µSv
 • Rýchly sken – 8s (pulzný) / 25 µSv – vhodný aj pre deti (ortodoncia, retinované zuby, rázštepoví pacienti)
 • Vysoké rozlíšenie: 0,4–0,125 mm
 • Celohlavová snímka: až 17 x 23 cm

3D snímky z dentálneho CT:

 • Implantológia – meranie hustoty kosti, plánovanie implantátov. Vďaka nízkej dávke žiarenia je vhodné aj kontrolné vyšetrenie po implantácii.
  Automatická detekcia nervového kanála • Vyšetrenie TMK • 3D rekonštrukcie

         

 • ORL - chronické zápaly dutín, dýchacie cesty, diagnostika nielen hladiny patologického sekrétu, ale aj rozlíšenie hypertrofie sliznice • Endodoncia (určenie počtu kanálikov) • Ortodoncia – retinované zuby, rázštepoví pacienti, určenie presnej polohy zubu, určenie šírky alveolu a kvality kosti, ankylotické zuby, možnosť kefalometrickej analýzy pravej a ľavej strany samostatne.
  Z jedného CT vyšetrenia je možné rekonštruovať aj OPG a TeleRTG

     

späť